Over ons

Organisator

De organisatie ligt in handen van Macharis Marijke. Ze heeft de opleiding Kinderverzorgster van opleiding. Naast de opleiding, heeft ze ook al veel ervaring opgedaan, hieronder vindt u een lijst van werkervaringen:

 • Verantwoordelijke van zelfstandige kinderopvang “Bambino” (te Wieze en Hofstade)
  1988 – 2009
 • Verantwoordelijke van educatieve kinderboerderij “Koeboe”
  2009 – 2011
 • Coördinatie groepsopvang “’t Jozefientje” (te Herdersem)
  2011 – 2015
 • Coördinatie groepsopvang “’t Andriesje” (te Wieze)
  2015
 • Coördinatie groepsopvang “’t Achtertuintje” (te Hofstade)
  november 2011 – december 2015
 • Coördinatie groepsopvang “’t Achtertuintje” (te Erpe)
  december 2015 – december 2020
 • Coördinatie groepsopvang “El Niño” (te Erpe)
  maart 2019 – december 2020
 • Coördinatie groepsopvang “’t Achtertuintje – El Niño” (te Erpe)
  januari 2021 – heden

COMM.V-nummer: 0717.922.041

foto ik (2)

Het team

We zorgen voor een warm contact tussen alle kindjes onderling, en vervullen een voorbeeldfunctie naar omgang met elkaar en met de natuur en dieren, taalgebruik… Elke dag gaat onze aandacht naar de groep maar ook naar elk kind individueel. We streven ernaar elk kind op zijn eigen tempo te ontwikkelen op alle ontwikkelingsdomeinen. Indien je hier graag meer info over wenst kan u alle info over onze pedagogische visie en onze visie rond activiteiten aanvragen of inkijken in onze inkom. De taak van onze medewerkers bestaat uit het opvangen van de kinderen bij onthaal- en afhaalmomenten, het begeleiden van de kinderen tijdens vrije en geleide spelmomenten, de verzorging, de begeleiding tijdens eet-, rust- en slaapmomenten. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het bewaken van het psychisch en fysiek welzijn en welbevinden van de kinderen. Kinderen worden geobserveerd waarna bevindingen worden gerapporteerd en besproken met de ouders. Uitwerking van observaties, ervaringen of moeilijkheden gebeurt ook op het maandelijks teamoverleg met het team. ’t Achtertuintje – El Niño bestaat uit een team gemotiveerde en enthousiaste medewerkers:
 • Knorretjes (0 tot ong.7 maand):Dit groepje wordt begeleid door Dana, hier zitten er 5 baby’tjes.
 • Stampertjes (0 tot ong.7mnd): Bij de stampertjes zitten er 5 baby’tjes en die worden begeleid door Carolien.
 • Vlindertjes (ong.7 mnd tot ong.14mnd): Deze leefgroep wordt begeleid door Jennifer & Ashley, hier zitten 14 kindjes.
 • Bloempjes (ong.7 mnd tot ong.14mnd): Deze leefgroep wordt begeleid door Laura, hier zitten 8 kindjes.
 • Anna’tjes (ong.14mnd tot 3 jaar): In deze leefgroep blijven 16 kindjes tot ze naar school vertrekken. Deze leefgroep wordt begeleid door Silke & Iene.
 • Pukjes (ong.14mnd tot 3 jaar): Deze leefgroep is een groep van max. 16 kindjes en wordt begeleid door Audrey en Kara.
 • Jullekes (ong.14mnd tot 3 jaar): Deze leefgroep is een groep van max. 16 kindjes en wordt begeleid door Anja & Paulien.
De begeleidsters werken voltijds. Er zijn ook nog vier extra vlinders (Mariska =onthaal, Candy= sluiten, Colin = buitenbeleid, Suleike = extra hulp) die instaan voor onthaal en sluiten, en extra hulp in de leefgroepen. Voor de voeding en afwas, en andere logistieke taken hebben 2 logistieke medewerkers.

Stagiair(e)s krijgen de kans om hun kennis uit school om te zetten in de praktijk. Zij werken altijd onder begeleiding en toezicht van onze medewerkers. De stagiair(e)s zullen steeds een voorstelling in de inkom op-hangen en ook in jullie dagrapport zal de melding gedaan worden als er een stagiair(e)s aanwezig is in de leefgroep.

Externe therapeuten die individuele therapie aan kindjes moeten geven, kunnen dit doen tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf na afspraak met de verantwoordelijke.

Pedagogische ondersteuning gebeurt door Marijke Macharis.
Tot slot werken we samen met de gemeente Erpe (LOK). Wij zijn lid van Unieko (beroepsvereniging voor zelfstandige kinderdagverblijven).

Tarieven

IKT

Ouders betalen volgens hun inkomen.
Meer info op de website van Kind & Gezin of neem vrijblijvend contact op met ‘t Achtertuintje – El Niño.

Wij vragen je kindje minimum 3 volledige dagen (of equivalent) per week te brengen om aanpassingsproblemen te vermijden.

Vaste maandbijdrage

In een vaste maandbijdrage is alles inbegrepen er komen geen extra kosten meer bij.

Sinds januari 2019 is er een kinderopvangtoeslag:

 • 3,23 euro per kind per opvangdag van meer dan 5 uur opvang
 • De helft van dit bedrag voor een dag tussen 3 en 5 uur opvang
 • Is je kind minder lang dan 3 uur in de opvang, dan krijg je deze toeslag niet.

De opvangkosten voor kinderen onder de 3 jaar kan men onder bepaalde voorwaarden van de belastingen aftrekken. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) is dit een bedrag van 13,00 euro per dag per kind. Wij bezorgen hiervoor de nodige attesten.