Over ons

Over ons

Ons kinderdagverblijf EL NIÑO is vergund doer Kind & Gezin. We hebben plaats om 25 kindjes tussen 0 en 3 jaar op te vangen. Ze komen terecht in twee kleine leefgroepen.

De organisatie ligt in handen van Macharis Marijke. Ze heeft de opleiding Kinderverzorgster van opleiding. Naast de opleiding, heeft ze ook al veel ervaring opgedaan, hieronder vindt u een lijst van werkervaringen:

 • Verantwoordelijke van zelfstandige kinderopvang “Bambino” (te Wieze en Hofstade)
  1988 – 2009
 • Verantwoordelijke van educatieve kinderboerderij “Koeboe”
  2009 – 2011
 • Coördinatie groepsopvang “ ’t Jozefientje” (te Herdesem)
  2011 – 2015
 • Coördinatie groepsopvang “ ’t Andriesje” (te Wieze)
  2015
 • Coördinatie groepsopvang “ ’t Achtertuintje” (te Hofstade & Erpe)
  november 2011 – heden

COMM.V-nummer: 0717.922.041

foto ik (2)

Ons team

EL NIÑO bestaat uit een team gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. We kiezen ervoor 1 medewerkster in te zetten voor onze jongste kindjes van EL NIÑO (max.8 kindjes). Dit groepje wordt begeleid door Joyce. Joyce is een zelfstandige medewerkers van EL NIÑO en ook medeverantwoordelijke van EL NIÑO. Van zodra u kindje 14 maanden is gaat het over (in samenspraak met de ouders) naar de volgende leefgroep van max.18 kindjes . In deze leefgroep blijven de kindjes tot ze naar school vertrekken. Deze leefgroep wordt begeleid door Silke & Iene.

We zorgen voor een warm contact tussen alle kindjes onderling, en vervullen een voorbeeldfunctie naar omgang met elkaar en met de natuur en dieren, taalgebruik,.. Elke dag gaat onze aandacht naar de groep maar ook naar elk kind individueel. We streven ernaar elk kind op zijn eigen tempo te ontwikkelen op alle ontwikkelingsdomeinen. Indien je hier graag meer info over wenst kan u alle info over onze pedagogische visie en onze visie rond activiteiten aanvragen of inkijken in onze inkom. De taak van onze medewerkers bestaat uit het opvangen van de kinderen bij onthaal- en afhaalmomenten, het begeleiden van de kinderen tijdens vrije en geleide spelmomenten, de verzorging, de begeleiding tijdens eet-, rust- en slaapmomenten. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het bewaken van het psychisch en fysiek welzijn en welbevinden van de kinderen. Kinderen worden geobserveerd waarna bevindingen worden gerapporteerd en besproken met de ouders. Uitwerking van observaties, ervaringen of moeilijkheden gebeurt ook op het maandelijks teamoverleg met het team.

Stagiair(e)s krijgen de kans om hun kennis uit school om te zetten in de praktijk. Zij werken altijd onder begeleiding en toezicht van onze medewerkers. De stagiair(e)s zullen steeds een voorstelling in de inkom ophangen en ook in jullie dagrapport zal de melding gedaan worden indien er een  stagiair(e) aanwezig is in de leefgroep.

Externe therapeuten die individuele therapie aan kindjes moeten geven, kunnen dit doen tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf na afspraak met de verantwoordelijke..

Pedagogische ondersteuning gebeurt door Marijke Macharis.

Tot slot werken we samen met de gemeente Erpe (LOK). Wij zijn lid van Unieko (beroepsvereniging voor zelfstandige kinderdagverblijven).

Tarieven

We werken met een vaste maandbijdrage.

In maandbijdrage is alles inbegrepen er komen geen extra kosten meer bij.

Vanaf januari 2019 is er een kinderopvangtoeslag:

 • 3,23 euro per kind per opvangdag van meer dan 5 uur opvang
 • de helft van dit bedrag voor een dag tussen 3 en 5 uur opvang
 • Is je kind minder lang dan 3 uur in de opvang, dan krijg je deze toeslag niet.

Fiscaal attest

 • Kinderdagverblijf EL NIÑO bezorgt je jaarlijks een fiscaal attest.

Meer info